Edukimi Politik

Edukimi Politik është një platformë online e cila, ashtu siç e thotë edhe vetë emri, i dedikohet edukimit politik nëpermjet videove dhe materialeve tjera sqaruese dhe edukuese. Kjo platformë mundësohet dhe përkrahet nga Fondacioni Konrad Adenauer, Zyra në Kosovë.

Videot

Era Jashari - Neuromarketing

Video mbi neuromarketing-un nga Era Jashari.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Egzon Bunjaku - Community Building

Video mbi rëndësinë e komuniteteve në rrjete sociale nga Egzon Bunjaku.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Teuta Sahatqija - Transformimi digjital

Video mbi transformimin digjital nga Teuta Sahatqija.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Naim Bujupi - Efiçienca e Energjisë

Video mbi efiçiencën e energjisë nga Naim Bujupi.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Dardan Velija - Kooperativat si model i zhvillimit ekonomik

Video mbi kooperativat nga Dardan Velija.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Auditimi në nivel lokal

Video mbi auditimin në nivel lokal nga Albulena Sadiku.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor

Video mbi buxhetimin e përgjegjshëm gjinor nga Albana Rexha.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Politikat e Gjelbra dhe Niveli Lokal

Video mbi politikat e gjelbra dhe niveli lokal nga Rinora Gojani.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Politikat mjedisore - Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Video mbi politikat mjedisore dhe objektivat e zhvillimit te qëndrueshëm nga Jeton Hetemaj.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Rendesia e pjesemarrjes se grave dhe vajzave ne politike dhe vendimmarrje

Video mbi rëndësinë e pjesëmarrjes së grave dhe vajzave në politike dhe vendimmarrje nga Antigone Baxhaku-Idrizi.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Qeverisja lokale

Video mbi qeverisjen lokale nga Ramadan Klisurica.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Dinamikat brenda partisë

Video mbi dinamikat brenda partisë nga Albert Krasniqi.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Fake News

Video mbi fake news nga Dren Gërguri.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Barazia gjinore

Video mbi barazinë gjinore nga Jeta Krasniqi.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Protokolli

Video mbi protokollin nga Tomorr Avdia.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Politikat publike

Video mbi politikat publike nga Prof. Bekim Baliqi.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

PR

Video mbi PR nga Kushtrim Shaipi.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Rrjetet sociale

Video mbi rrjetet sociale nga Nektar Qarri.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Ideologjite politike

Video mbi ideologjite politike nga Fitim Mulolli.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Lidershipi politik

Video mbi lidershipin politik nga Jehona Lushaku.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë video janë pikëpamjet personale të autorit dhe nuk paraqesin pikëpamjet e Fondacionit Konrad-Adenauer.

Publikime

Rreth KAS

Konrad Adenauer Stiftung është fondacion politik që është aktiv në Gjermani me dy qendra të trajnimit dhe edukimit si dhe me 16 zyre në zona të tjera të Gjermanisë, poashtu është i angazhuar me më shumë se 200 projekte në mbi 120 vende të botës. Qendrën e ka në Saint Augustin pranë Bonit si dhe në Berlin, ku në vitin 1998 e ka hapur një qendër për aktivitete, Akademinë e Fondacionit.

Që nga viti 1964, Fondacioni mban emrin e Kancelarit të parë federal dhe e cila doli nga “Shoqëria për punë të arsimit demokristian” që ishte themeluar në vitin 1955.

Në vend dhe jashtë, KAS është i angazhuar nëpërmjet edukimit politik për paqe, liri dhe drejtësi. Synimet specifike të fondaciont janë konsolidimi demokracisë, promovimi i integrimit evropian, forcimi i marrëdhënieve transatlantike dhe bashkëpunimi për zhvillim.

KAS operon si një think tank dhe agjenci konsultimi në parimet shkencore dhe aktuale, duke nxjerr analiza me një mendim për të ardhmën e largët për veprime politike. Akademia e fondacionit në Berlin është forum për dialog në çështjet me rëndësi të politikës, biznesit, kishës, shoqërisë dhe shkencave të ardhshme.

Në konferenca dhe kongrese, kemi sjellë së bashku njerëz të cilët “kanë diçka për të thënë.” Në më shumë se 2.500 aktivitete tona në vit vetëm në Gjermani, ne sjellim se bashku 145.000 njerëz.

Njerëzve të talentuar të rinj, jo vetëm nga Gjermania, por edhe nga Evropa qendrore dhe lindore dhe vendet në zhvillim, ne promovojmë idetë e tyre dhe i mbështesim ata edhe materialisht. Ne mbajmë kontakte të ngushta edhe me ish-bursistet tanë.

Historia e Demokracisë Kristiane në Gjermani dhe Evropë hap dhe hulumton arkivin për Politikën Kristian Demokrate të Fondacionit Konrad Adenauer. Ky regjister i ofrn një hulumtuesi regjistrime nga mediat moderne dhe një bibliotekë të veçantë me rreth 157.000 tituj për politikën dhe historinë bashkëkohore.

Në qendër të punës sonë për ne është individi, janë të drejtat e tij të padyshimta, dinjiteti dhe përgjegjësitë që i mban ai/ajo. Kjo e bën për ne pikë fillestare drejtësinë sociale, demokracinë liberale dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Duke sjellë së bashku njerëz që pretendojnë përgjegjësinë e tyre sociale, ne zhvillimin e rrjeteve aktive në politikë, biznes dhe shoqëri. Menaxhimin e njohurive tona politike duke përmirësuar mundësitë e globalizimit shoqërore vetëm për ta bërë at ekologjikisht të qëndrueshm dhe ekonomikisht efikas.

Ne punojmë në partneritet në vendet tona partnere me institucionet shtetërore, partitë politike, organizatat e shoqërisë civile dhe elitat e zgjedhura. Nëpërmjet qëllimeve tona dhe vlerat që ne duam të ju përqendrohemi në zhvillimin e politikave në të ardhmen, për të thelluar bashkëpunimin politik rajonal dhe global. Së bashku me partnerët tanë ne jemi duke kontribuar në një urdhër ndërkombëtar që mundëson çdo vend të zhvillohet në lirinë dhe përgjegjësinë individuale.

Fondacioni Konrad-Adenauer në Kosovë

Që nga viti 2007, Fondacioni Konrad Adenauer e ka një zyre përfaqësuese në Kosovë.

Në fushën e arsimimit deri më tani bashkëpunimi partiak ishte në agjendën tonë. Nëpërmjet një game të gjerë të ngjarjeve të partive që ndjehen pjesë e familjes së Partisë Popullore Evropiane , KAS promovon pasardhësit e tyre politik. Përmes trajnimeve të rregullta, ne kërkojmë të frymëzojmë qytetarët e interesuar për kyçjen e tyre në partitë politike. Me masa për të promovuar partinë ne përpiqemi të zhvillojmë dhe të stabilizojmë demokracinë për të kontribuar në përputhje me normat themelore demokratike dhe shfaqjen e partive të fuqishme sa më demokratike.

Një tjetër fokus i fondacionit në Kosovë është afrimi drejt Bashkimit Evropian. Në Kosovë popullata është kryesisht pro-evropiane. KAS përpiqet që në aktivitetet e veta të krijojë një vetëdije tek qytetarët për BE-në dhe procesin e integrimit.

Kontakti

Edukimi Politik_Logo_KAS
Konrad-Adenauer-Stiftung 
Zyra e Fondacionit në Kosovë
St. Nëna Terezë 27/3-6
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel: +383 38 229 874
Email:
[email protected]
Web:
http://www.kas.de/kosovo